Over Dwarszitter

 

‘Dwarszitter’, een concept van Floor Ziegler in samenwerking met het team van Luisteraars. De bedoeling van de “Dwarszitter” is dat mensen op uiteenlopende leef- en werkplekken, zowel in dorpen en steden maar ook binnen organisaties en systemen, steeds met elkaar in gesprek gaan. Zonder vooropgesteld resultaat gaat de Luisteraar met mensen in gesprek over wat hen dwarszit. Als vanzelf vertellen mensen hun levensverhaal, wat hun beweegt, over hun favoriete plekken of passies; zonder zich af te vragen wie de Luisteraar is, waar hij of zij vandaan komt of waarom er wordt geluisterd.

De vraag ‘wat zit u dwars?’ is vaak al voldoende om te horen wat er bij iemand leeft. Het valt ons op dat veel en alle soorten mensen tijdens zo’n gesprek snel opbloeien en nauwelijks meer willen stoppen. Zij voelen zich (eindelijk) gezien (of), gehoord en er (weer) toe doen en ervaren door middel van contact dat ze tot nieuwe inzichten en ideeën komen. Met andere woorden: we ontmoeten veel unieke mensen met uiteenlopende achtergronden in de straten van Nederland. Floor en haar team delen hun talent, ervaring en kennis voor het ontmoeten en luisteren en leggen van daaruit verbindingen met o.a. kerken, moskeeën, stadmakers, ambtenaren, bestuurders en medewerkers van organisaties.

 

Vorm
Om dit actief mogelijk te maken heeft Floor begin 2017 in samenwerking met ‘Overtreders-W’ de ‘Dwarszitter’ ontworpen. De ‘Dwarszitter’ is een bankje dat zo is ontworpen dat het haaks op een ander bankje, muurtje of iets anders dat uitsteekt, kan staan. Hierdoor zitten twee mensen tegenover elkaar en kunnen zij elkaar aankijken en een gesprek voeren. De dwarszitter is van hout en zo ligt dat het makkelijk onder de arm of achterop de fiets gedragen en vervoerd kan worden.

Met de ‘Dwarszitter’ als tool willen we Nederland doorreizen om onderwerpen als boosheid, onbegrip, onvrede met de samenleving wegens religie en/of culturele verschillen, angsten en eenzaamheid bespreekbaar te maken. Door te vragen te stellen zoals; ‘Wat zit jou dwars?’, of heeft u zorgen?, Bent u wel eens eenzaam? Kent u mensen die eenzaam zijn? Heeft u een hobby? Wat mist u in de wijk? En als men aangeeft behoefte te hebben aan meer contact: Mag ik u uitnodigen voor een ‘dwarszit’ bijeenkomst?, door te luisteren en te begrijpen proberen we verbindingen te leggen en zo saamhorigheid te stimuleren.